Loggo
Välkommen till Bostadsmarknaden

Anlita en fastighetsmäklare på Bostadsmarknaden, som du kan rekommendera till dina vänner.

En oändlig massa frågor dyker upp när du står i begrepp att genomföra ditt livs största och viktigaste affär - att sälja din bostad. Då är det tryggt att affären sköts av en mäklare på Bostadsmarknaden.


Vi erbjuder mäklartjänst vid försäljning av villor, bostadsrätter, fritidshus, tomter, kommersiella och ombildningar.
Vid en försäljning skall våra mäklare ta tillvara säljarens liksom köparens intressen. Detta ger en trygghet inte bara för säljaren utan även köparen.

Vi kan även erbjuda kontakt till överlåtelseförsäkring vilket ger dig extra säkerhet, dock fråntar det ej säljaren skyldighet att upplysa om eventuella kända fel, liksom att köparen har undersökningsplikt.
Ditt objekt marknadsförs på ett effektivt sätt, vilket innebär att du får många intresserade och ett så högt pris som möjligt.

Det kostar inget att kontakta oss. Vi ger dig en bedömning av värdet och ett förslag till uppdragsavtal. Du bestämmer själv om du vill anlita oss.

Varför anlita en mäklare från Bostadsmarknaden?

 • E-bud system med sms och e-post historik, egen undersida för er som kund.
 • Fotografering i proffskvalité.
 • Vi anpassar er försäljning efter ert behov med överlåtelsebesiktning, värdering mm.
 • Som Ledamot i Mäklarsamfundet följer vi Mäklarsamfundets etiska regler.
 • Fastighetsmäklare ska iakttaga fastighetsmäklarlagen, utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och enligt god fastighetsmäklarsed.
 • Fastighetsmäklaren ska i förhållande till köpare och säljare visa objektivitet och söka att efter bästa förmåga tillvarataga båda parters berättigade intressen.
 • Vid upprättandet av köpehandlingar ska fastighetsmäklaren alltid iakttaga god affärssed och följa gällande lagstiftning. Köpehandlingar ska upprättas så entydigt och klart som möjligt, för undvikande av missförstånd mellan de parter som ingått avtalet.
 • Det åligger fastighetsmäklaren att på alla sätt arbeta för att främja mäklarkårens goda anseende och att fortlöpande skaffa sig erfarenhet och genomgå fortbildning, som erfordras för att kunna erbjuda allmänheten en fullgod mäklartjänst.
 • En fastighetsmäklare bör hänvisa till annan sakkunnig om det gäller en omständighet utanför fastighetsmäklarens kompetensområde.
 • En fastighetsmäklare ska i tillämpliga delar följa de internationella etiska reglerna.

Du vill sälja din fastighet eller bostadsrätt

 • Hur ska du annonsera?
 • Hur ordnar du visningen?
 • Vad är fastigheten/bostadsrätten värd?
 • Hur gör du med handpenningen?
 • Vad skall stå i köpekontraktet?

Du behöver en fastighetsmäklare!

Bostadsmarknadens mäklare hjälper dig att finna rätt köpare till rätt pris, att annonsera, ordna visning samt upprätta handlingar som behövs för överlåtelsen. Om du redan funnit en köpare kan vi hjälpa dig enbart med pappersformaliteterna.
Genom stort kontaktnät kan mäklaren sköta försäljningen på ett diskret sätt och har självklart tystnadsplikt om såväl säljarens som köparens personliga förhållanden.
Fastighetsmäklaren ansvarar enligt lagen för att handpenningen deponeras på ett särskilt konto.

Så går en försäljning till i korta drag

Tillsammans kommer vi överens om ett uppdragsavtal. Sedan gör vi en beskrivning med basfakta.

Genom att marknadsföra i dagstidningar, lokaltidningar och på Internet når vi rätt köpare som kan ge dig det pris du tänkt dig.
Visning hålls för intresserade köpare för att sedan övergå i budgivning.

När vi hittat den bästa köparen, blir det dags att upprätta köpehandlingar för att slutföra affären.

Vid tillträdet betalas resterande köpeskilling och likvidavräkning görs.

Vill ni ha kontakt med banker för förmånlig finansiering av ert boende? Eller har ni redan en personlig bankkontakt. Vi arbetar med alla Sveriges banker som registrerade fastighetsmäklare. I vissa fall kräver banken en oberoende värderingsman, vilket vi tillhandahåller.

Säljarens ansvar - upplysningsplikt

Även om du anlitat bästa tänkbara mäklare så har du som säljare, enligt jordabalken, ett ansvar mot köparen. Du ska t ex upplysa om fel eller funktionsstörningar såsom att:
 • Huset har dålig isolering?
 • El, värme och avloppssystem har otillräcklig kapacitet.
 • Det finns föreläggande från miljö- och hälsoskyddsnämnd, brandmyndigheter osv.

Köparens ansvar - undersökningsplikt

Också köparen har ansvar för att noga kontrollera den bostad som han eller hon tänker köpa. Särskilt när det gäller villa och fritidshus måste köparen undersöka om det t ex finns sprickor i grunden, missfärgning på källarväggar, fuktskador på vinden .kort sagt göra en noggrann besiktning före avslut. Köparen låter ibland utföra en jordabalksbesiktning eftersom det kan vara svårt att få ersättning för fel som man bör räkna med på grund av husets ålder.

Efter affären
Du får givetvis hjälp med deklaration av din reavinst vid försäljningen, utan extra kostnad. Affären är inte avslutad förrän du som kund är nöjd.
KOMPLETT MÄKLARTJÄNST FRÅN 19 900:- EFTER FÖRSÄLJNING
Bostadsmarknaden
är ansluten till:
mäklarsamfundet
Bostadsmarknaden, Telefon: 08-448 81 82 Fax: 08-656 82 32, E-post: info@bostadsmarknaden.se